So sánh sản phẩm

ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 
Thông thường, việc lắp đặt một nhà bếp mới nó liên quan đến những việc thay đổi của quy trình làm việc của tổ chức cũng như việc giới thiệu công nghệ thiết bị mới. Để khách hàng của chúng tôi có thể sử dụng và áp dụng công nghệ mới vào trong công việc, các đầu bếp giàu kinh nghiệm của Binh Minh đã hướng dẫn cho đội ngũ bếp với thiết bị ngay từ đầu.
 
Họ sẽ hướng dẫn đầu bếp của bạn và đội ngũ bếp của bạn, cho họ gợi ý và lời khuyên về những lợi thế đặc biệt của việc xử lý, vận hành và làm sạch thiết bị. Việc sử dụng bếp mới phải chính xác ngay từ đầu. Đầu bếp của chúng tôi sẽ luôn trợ giúp họ.
 
Họ sẽ đào tạo cho đội ngũ của bạn cách sử dụng thiết bị cũng như khắc phục sự có nếu xảy ra.