So sánh sản phẩm

HỆ THỐNG XE ĐẨY

 • Xe đẩy 3 tầng Xe đẩy 3 tầng
  Tính năng, công dụng
  • Xe đẩy hàng là thiết bị chuyên dụng để vận chuyển hàng hóa, giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như công sức.
  • Tay xe đẩy được gia công hàn chắc chắn vào mặt xe đẩy bằng khí argon, các vết hàn được được sạch mài nhẵn
  • Bảo đảm tính kỹ thuật, thẩm mỹ cao

  Xe đẩy 3 tầng

  Liên hệ

 • Xe đẩy 2 tầng Xe đẩy 2 tầng
  Tính năng, công dụng
  • Xe đẩy hàng là thiết bị chuyên dụng để vận chuyển hàng hóa, giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như công sức.
  • Tay xe đẩy được gia công hàn chắc chắn vào mặt xe đẩy bằng khí argon, các vết hàn được được sạch mài nhẵn
  • Bảo đảm tính kỹ thuật, thẩm mỹ cao

  Xe đẩy 2 tầng

  Liên hệ

 • Xe đẩy 1 tầng Xe đẩy 1 tầng
  Tính năng, công dụng
  • Xe đẩy hàng là thiết bị chuyên dụng để vận chuyển hàng hóa, giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như công sức.
  • Tay xe đẩy được gia công hàn chắc chắn vào mặt xe đẩy bằng khí argon, các vết hàn được được sạch mài nhẵn
  • Bảo đảm tính kỹ thuật, thẩm mỹ cao

  Xe đẩy 1 tầng

  Liên hệ