So sánh sản phẩm

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY

Lượt xem: 151

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC


Mục tiêu thành công của doanh nghiệp chỉ được hoàn thiện khi nguồn nhân lực của tổ chức không ngừng được phát triển, chính vì vậy công ty Bình Minh luôn định hướng và phát triển nguồn nhân lực theo các định hướng như sau: 

+ Duy trì sự ổn định nguồn nhân lực hiện có.
+ Thực hiện các chính sách đãi ngộ, phúc lợi, khen thưởng hợp lý để tạo điều kiện gắn bó lâu dài của nhân viên với công ty. 
+ Tạo ra môi trường làm việc năng động, thân thiện, thoải mái.
+ Hoàn thiện các chính sách "giao quyền - đề bạt - thăng tiến" cho các nhân viên xuất sắc.
+ Không ngừng nâng cao cơ cấu tổ chức, tạo tính năng động trong sự phát triển hướng tới sự hứng khởi trong công việc cho nhân viên. Tạo tính cạnh tranh lành mạnh trong từng vị trí công việc để mọi nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân. 
Tags: