So sánh sản phẩm

TỦ LẠNH/TỦ ĐÔNG

 • Tủ lạnh bàn 2 cánh HoshizakiTủ lạnh bàn 2 cánh Hoshizaki
  – Làm mát hiệu quả với hệ thống rã đông được cải thiện
  – Lớp phủ đặc biệt cho thiết bị bay hơi bền hơn
  – Bộ điều khiển điện tiên tiến với màn hình kỹ thuật số rõ ràng.
  – Hệ thống xả nước có sẵn
  – Miếng đệm cửa có thể tháo rời
  – Các cạnh tròn để làm sạch dễ dàng
  – Cửa đóng tự động giảm tiêu thụ năng lượng
  – Chân điều chỉnh được.
  – Tay cầm dài.
  – Bộ phận làm lạnh có thể tháo rời (để bảo trì và bảo dưỡng dễ dàng)
 • Tủ đông đứng 4 cánh HoshizakiTủ đông đứng 4 cánh Hoshizaki
  – Làm mát hiệu quả với hệ thống rã đông được cải thiện
  – Lớp phủ đặc biệt cho thiết bị bay hơi bền hơn
  – Bộ điều khiển điện tiên tiến với màn hình kỹ thuật số rõ ràng.
  – Hệ thống xả nước có sẵn
  – Miếng đệm cửa có thể tháo rời
  – Các cạnh tròn để làm sạch dễ dàng
  – Cửa đóng tự động giảm tiêu thụ năng lượng
  – Chân điều chỉnh được.
  – Tay cầm dài.
  – Các thiết bị dễ dàng tháo ráp.
 • Tủ đông đứng 2 cánh HoshizakiTủ đông đứng 2 cánh Hoshizaki
  – Làm mát hiệu quả với hệ thống rã đông được cải thiện
  – Lớp phủ đặc biệt cho thiết bị bay hơi bền hơn
  – Bộ điều khiển điện tiên tiến với màn hình kỹ thuật số rõ ràng.
  – Hệ thống xả nước có sẵn
  – Miếng đệm cửa có thể tháo rời
  – Các cạnh tròn để làm sạch dễ dàng
  – Cửa đóng tự động giảm tiêu thụ năng lượng
  – Chân điều chỉnh được.
  – Tay cầm dài.
  – Các thiết bị dễ dàng tháo ráp.
 • Tủ lạnh đứng 2 cánh HoshizakiTủ lạnh đứng 2 cánh Hoshizaki
  – Làm mát hiệu quả với hệ thống rã đông được cải thiện
  – Lớp phủ đặc biệt cho thiết bị bay hơi bền hơn
  – Bộ điều khiển điện tiên tiến với màn hình kỹ thuật số rõ ràng.
  – Hệ thống xả nước có sẵn
  – Miếng đệm cửa có thể tháo rời
  – Các cạnh tròn để làm sạch dễ dàng
  – Cửa đóng tự động giảm tiêu thụ năng lượng
  – Chân điều chỉnh được.
  – Tay cầm dài.
  – Bộ phận làm lạnh có thể tháo rời (để bảo trì và bảo dưỡng dễ dàng)
 • Tủ lạnh đứng 4 cánh HoshizakiTủ lạnh đứng 4 cánh Hoshizaki
  – Làm mát hiệu quả với hệ thống rã đông được cải thiện
  – Lớp phủ đặc biệt cho thiết bị bay hơi bền hơn
  – Bộ điều khiển điện tiên tiến với màn hình kỹ thuật số rõ ràng.
  – Hệ thống xả nước có sẵn
  – Miếng đệm cửa có thể tháo rời
  – Các cạnh tròn để làm sạch dễ dàng
  – Cửa đóng tự động giảm tiêu thụ năng lượng
  – Chân điều chỉnh được.
  – Tay cầm dài.
  – Các thiết bị dễ dàng tháo ráp.